WIRTUALNY CHORZÓW

INTERNETOWA PLATFORMA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Projekt "Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014 - 2020

Posłuchaj

Przedmiotem projektu pn. „Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej” jest modernizacja sposobu funkcjonowania administracji na rzecz klientów Urzędu Miasta Chorzów poprzez zwiększenie efektywności udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem elektronicznych usług geoinformacyjnych typu front-office, umożliwienie uzyskania oczekiwanych zestawień informacji przestrzennych zgodnie z potrzebami użytkowników dzięki zbudowaniu mechanizmów transakcyjnej interakcji przy zachowaniu bezpieczeństwa informacyjnego obywateli, przedsiębiorstw i administracji, poprawa skuteczności zarządzania miastem i optymalizacja procedur administracyjnych poprzez modernizację zasobów Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz ich udostępnienie w postaci elektronicznej usług dla komórek organizacyjnych urzędu, przedsiębiorców oraz mieszkańców miasta Chorzów, a także poprzez modernizację systemu obsługi udostępniania planów zagospodarowania przestrzennego, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez stworzenie platformy geoinformacyjnej o zagrożeniach i zapobieganiu ich skutkom.

PRZEJDŹ NA STRONĘ GŁÓWNĄ