Archiektura i Zagospodarowanie Przestrzenne

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Posłuchaj
Godziny otwarcia Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:
  • poniedziałek - środa: 7:30 - 15:00
  • czwartek: 7:30 - 17:00
  • piątek: 7:30 - 13:00
Telefony do Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:
  • 32 416 53 34


Obowiązujące
miejscowe plany
zagospodarowania
przestrzennego
Przeglądaj plany
Miejscowe plany
zagospodarowania
przestrzennego
w opracowaniu
Przeglądaj plany
Wyłożone
miejscowe plany
zagospodarowania
przestrzennego
Przeglądaj plany
Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Przeglądaj studium
Załatw przez internet
Wypis i wyrys z
MPZP
Wypis i wyrys
ze Studium
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
Dziennik
budowy
Pozwolenie na budowę
Zmiana pozwolenia na budowę
Przeniesienie pozwolenia na budowę
Budowa lub wykonanie robót budowlanych
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Zaświadczenie o samodzielności
lokali
Wniosek o sporządzenie lub zmianę MPZP