Aktualności

Serwis Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego

W serwisie można przeglądać obowiązujące, wyłożone i opracowywane  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Możliwe jest składanie wniosków do planów ale także każdy może załatwić on-line sprawę w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z wykorzystaniem platformy ePUAP