Posłuchaj
Geodezja
Geo-Ośrodek
Przejdź do serwisu
Chorzów 3D
i zdjęcia ukośne
Przejdź do serwisu
Architektura
i zagospodarowanie
przestrzenne
Przejdź do serwisu
Płatności online
za czynności
urzędowe
Dokonaj płatności
portale mapowe
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ortofotomapa oraz fotoplany ukośne
Ortofotomapa oraz fotoplany ukośne
Zdjęcia lotnicze
Aktualności

Zamówienia na mapy i wypisy w GEO-OŚRODKU

W  geodezyjnym serwisie GEO-OŚRODEK dostępna jest już możliwość zamówienia mapy, wypisu lub wyrys przez internet . Teraz można to zrobić bez potrzeby rejestracji i logowania. Obsługa zamówień odbywa się w...

Czytaj więcej

Płatności online

Zachęcamy do korzystania z usługi płatności internetowych. W szybki i wygodny sposób można dokonać opłaty za czynności realizowane w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Wystarcz...

Czytaj więcej

Serwis Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego

W serwisie można przeglądać obowiązujące, wyłożone i opracowywane  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Możliwe jest składa...

Czytaj więcej